Malta 2014 < Pavel Dlabal - karikaturista a umělecký řezbář

Malta 2014

Expedice za malováním pod širákem.