Ježíš Kristus < Pavel Dlabal - karikaturista a umělecký řezbář

Ježíš Kristus

Volná tvorba vycházející z nitra duše.